Login obligatiehouders
   
Wat we doen
Nesec verschaft achtergestelde financieringen op hypothecaire basis aan scheepseigenaren. De financieringen van Nesec zijn zo geconstrueerd, dat ze door banken tot het aansprakelijk vermogen van de ondernemer of scheepseigenaar worden gerekend.

Voor specifieke transacties kan Nesec deelnemen in het eigen vermogen van een schip. Soms gebeurt dit met een preferente positie binnen de groep van kapitaalverschaffers.

AgentschapNL heeft Nesec geaccepteerd als instelling voor de verstrekking van kapitaal onder de regeling Groeifaciliteit. Meer informatie over deze regeling kunt u hier lezen.
 
Financieel nieuws
Baltic Exchange Dry Index
Privacy Policy