• en_US
  • Nesec

    Nesec is een Nederlandse financieringsinstelling, die leningen verstrekt voor de aankoop van schepen. De rijke historie van Nesec staat borg voor specifieke kennis van de maritieme wereld en de financiële markten. Onze klanten zijn (Nederlandse) scheepseigenaren waaraan Nesec van oudsher achtergestelde hypothecaire leningen verstrekt. Tegenwoordig financiert Nesec ook op een andere manier de toekomst van de Nederlandse scheepvaart, namelijk met het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) voor eerste hypothecaire scheepsleningen.  Een financieringsfonds met een focus op short sea shipping. NSDF is een antwoord op de beperkte financieringsmogelijkheden onder reders en beoogt een impuls aan de Nederlandse short sea shipping sector te geven.

    View all newsitems