• en_US
 •  

   

  Kredietverlening voor de aankoop van uw schip

  NSDF is een kredietfonds dat u als reder in staat stelt de langlopende financiering voor uw schip te arrangeren. NSDF verschaft een hypothecaire lening, voor schepen in het segment van de regionale zeevaart (capaciteit tot  circa 15.000 ton). Het fonds kan deuren openen voor het uitbreiden, vergroenen of anderzijds ontwikkelen van uw vloot. Immers, financiers hebben tegenwoordig minder ruimte voor langlopende kredieten met schepen als onderpand. NSDF kan het antwoord zijn op afnemende kredietcapaciteit. Het fonds koppelt de kredietbehoefte van reders aan de investeringsbehoefte van institutionele beleggers in hypothecair gedekte scheepvaartleningen. Een belangrijke component  voor continuïteit van uw vloot en rederij.

  HOE WERKT HET

  NSDF is bestemd voor middelgrote rederijen in Noordwest-Europa. De aankoop van uw schip is een kritisch moment in uw bedrijfsvoering. Om tot een passende en verantwoorde financiering te komen, doorloopt NSDF met u de volgende stappen.

  Stap 1

  Oriënterend gesprek

  We nemen de voorgenomen aankoop van uw schip door. Hierbij komen ook verdiencapaciteit, inzet van het schip, organisatie en management aan de orde.

  Stap 2

  Acceptatietest

  Voor de hypothecaire lening gelden acceptatiecriteria en -beperkingen, afhankelijk van het scheepstype en de leeftijd. Ook wordt de soliditeit van uw rederij getoetst.

  Stap 3

  Structurering van de lening

  Dit is de afstemming van de lening op aspecten zoals eigenaar, schip, leeftijd en verdiencapaciteit. Ook formuleren we de haalbare verplichtingen voor uw rederij, in lijn met de risicocriteria van NSDF.

  Stap 4

  Acceptatie

  Voldoen uw rederij, het schip en de hypothecaire lening aan alle criteria van NSDF? Dan volgt de formele acceptatie.

  Stap 5

  Documentatie

  Dit betreft het opstellen en onderling afstemmen van diverse akten en overeenkomsten.

  Stap 6

  Uitbetaling

  Is aan alle criteria voldaan en is de documentatie afgerond? Dan ontvangt uw rederij de lening. Vanaf dit moment start ook uw betaling van rente en aflossing.

  Stap 7

  Periodieke evaluatie

  NSDF onderhoudt regelmatig contact met uw rederij. Bijvoorbeeld om te vernemen of het schip naar verwachting presteert en wat de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn.

  Stap 8

  Afloop lening

  Aan het einde van de looptijd zult u beslissingen moeten nemen over terugbetaling en/of externe herfinanciering. Hierover heeft NSDF vroegtijdig en regelmatig overleg met u.

  Vertrouwde financiering

  NSDF wordt grotendeels gegarandeerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tevens bezit het fonds een rating van Creditreform.

  View all newsitems