• en_US
 • Funding the Future

  since 1946

  Lees meer

  NSDF verstrekt nieuwe leningen aan Nederlandse reder

  Net voor Pasen heeft Nesec Shipping Debt Fund met succes leningen verstrekt aan een Nederlandse reder. Om de kapitalisatie van zijn balans te optimaliseren, koos de reder voor alternatieve, niet-bancaire financiering om vervallende (“maturing”) schulden op een aantal schepen te herfinancieren
  In de financiering is ruimte gemaakt voor investeringen in ballastwater treatment systemen. Deze systemen zuiveren watergebonden emissies van de schepen om zo vervuiling van het marine milieu te beperken. In de loop van het jaar denkt NSDF meerdere uitzettingen te doen en zo knelpunten in de financieringscapaciteit van maritieme MKB-bedrijven te adresseren en bij te kunnen dragen aan emissie beperkende maatregelen.

  NSDF advances loans to a Dutch shipowner

  Just prior to Easter Nesec Shipping Debt Fund has successfully advanced loans to a Dutch ship owner. To optimise its balance sheet capitalisation, the shipowner opted for alternative, non-bank, funding, to refinance maturing debt on a number of vessels.
  The finance structure includes investment in ballast water treatment systems. This equipment filters seaborne emissions of exotic aquatic organisms from vessels and prevents pollution of the marine environment. During 2021 NSDF plans to advance further loans in order to sustain lending capacity for maritime SME companies and to contribute to the reduction of ship-related emissions.

  View all newsitems